När jag började göra mina podcast blev jag kontaktad av en bekant på Facebook som tipsade om att jag borde prata med en kille som heter Maximilliam Smith. Maximilliam samtalar jag gärna med då han är en ung man som ägnar sig åt Skidåkning på ett sätt som gör honom till konstnär lika mycket som skidåkare i mina ögon. Du får avgöra vad dina öron målar upp för bild av honom.
Jag önskar er en trevlig lyssning.

Starka kvinnor är fascinerande! Jag har fått förmånen att träffa en Betlehem Isaak.

Lyssna, inspireras och rycks med.

 

Bild via Nadim.

Det har snart gått 3 månader sen senast jag skrev. Jag har sålt mitt hus, varit och mediterat tyst i tio dagar samt försökt klura ut hur jag trots mina post concussion symtom ska gå vidare i livet. Inte blev jag piggare av att sitta tyst och stilla men litet klokare kanske och tyvärr fem kilo lättare. Men jag behöver rörelse så det får i stället bli yoga för min del. Först en tillvaro i Indien med daglig yoga under några månader och sen får vi se.

Finns det en sanning om skolan?

Återigen satte jag mig ner för att prata med Rektor Patrik Ask. ( tidigare med i avsnitt 19 ) Avsnittet är det längst jag gjort och är ca 2 timmar men vi hade kunnat sitta minst lika länge till och samtalat.

Alliansen i Göteborg skriver i GP om hur de ska “vända skolkrisen“. Inledningen är något jag önskar att alla men kanske främst vår skolminister Jan Björklund, Ibrahim Baylan, Tomas Tobé, Gustav Fridolin m.fl. rikspolitiker kunde ställa sig bakom. Det är dags att vi vågar ge pedagoger, skolledare och andra inom skolan den “kred” och det stöd som de faktiskt förtjänar. Det blir absurt att följa skoldebatten under senare år där det med yttersta få unika undantag finns politiker som tar ställning för de som ska göra jobbet. Gustav Fridolin, Cecilia Dalman Eek och Helene Odenjung är några av dem som faktiskt lyft pedagoger, skolledare och övriga inom skolan. Men främst de har uppvisat ett intresse att lyssna och delta i dialog. Och nej bilden av vår skolminister, utbildningsutskottets ordförande och vice ordförande är tyvärr inte sådan i medier.

Efter att samtalat om TV-spel med Ian Gutierrez en ung knegare som aldrig läst en bok och om böcker, filosofi samt läsande med Lynn (Linus) Gren så behövde jag få ytterligare perspektiv.

Jag skrev för några månader om just hur språket är en markör, en etikettsmarkör, som på ett tydligt sätt skapar ett vi och ett dom. Den akademiska världen är mästare på att skilja ut “dom där” som inte har rätt språklig bildning. Samtidigt är det i dialog språket uppstår oavsett om det rör sig om ett barns språkutveckling, en svensk ingenjör och en kinesisk dito, en student och den äldre professorn. Utan dialog kan inte språket byggas eller utvecklas.

Jag är så fruktansvärt priviligierad men samtidigt så känner jag mig så otillräcklig. Det är svårt att förklara men jag tror att jag skrek mig blå redan min första timme i livet. Sen känns det som om jag nog idag skulle fått alla diagnoser som finns och letar vi tillräckligt länge så finns det nog en diagnos för oss alla.

Jag har en vän, Victor Ganguly, som jag är stolt över att ha lärt känna. Ibland undrar jag varför jag träffar dessa unga människor med så mycket driv och sån patos. Victor skrev i en Facebook status följaden:

”Jag satt på tunnelbanan hem och såg en grabb på runt 10 år sittandes intill sin mamma snett framför mig.

Det finns en mamma, pappa, bröder och systrar i blod eller uppväxt som sörjer. De sörjer en son, bror och vän som är död. Död för att han inte lyckades hålla balansen eller för att den balans som han byggd upp rasade därför någon tog bort den lilla fjäder som upprätthöll hans liv i balans. Jag vet inget om varför, jag vet inte vem, jag vet inte vad som gör att unga män är så oroliga att deras liv ska rasa att de är beredd att döda andra för att rädda vad de tror är viktigt. Ett vet jag dock att den förklaring som ges i media inte är nära någons sanning, att den bild som polisen förmedlar är inte heller den nära någon rimlig sanning. 

Erik Bergström lämnar Sverige för att under 12 månader i Kina studera och träna under stridsmunkarna av Shaolin. Han kommer dedikera timmarna mellan soluppgång och solnedgång till deras läror. Jag blev nyfiken så jag bjöd in till ett möte. Jag mötte en person med den starkaste utstrålning jag någonsin träffat på här kommer vårt samtal i princip helt oklippt.

Vi partar om hedersrelaterat våld, vi pratar om fotbollsvåld, vi pratar om hur strukturer i samhället förtrycker, vi pratar om ansvar och skuld. Vi pratar om han, hon eller de andra som ska bära skulden.

Jag går på fotboll inte alltid, men jag har platser till varje hemmamatch och jag brukar gå med min dotter, min son eller min far. Det händer att det ropas lite könsord och jag tvekar inte en sekund att ställa mig upp och påpeka att jag inte tolererar sådant språkbruk.

”Samtal med två av stadens positiva och starka krafter. Det är en rikedom att känna, uppleva och möta olika människor och kulturer. Vi kan resa i vår egen stad och bli få erfarenheter som är berikande och jag hoppas att ni ska uppleva lika starkt som jag den kraft som finns hos oss när vi samtalar och tänker tillsammans.

För er som vill läsa mer om, delta i eller stötta projektet Staden är Din eller Reach kontakta Daniel Terres och Ernersto Romero Escobar. ”

 

 

 

 

Kära politiker, Ni gör exakt det som ni själva säger att våra ungdomar inte ska göra. Ni talar nedlåtande om alla som inte tycker som er, har ert perspektiv eller er världsbild. Om det inte finns någon svensk forskare i pedagogik som håller med er så är det ok att hänvisa till att hela världen gör annorlunda. Hur tror ni att vi ska nå framgång om vi inte vågar se och lyssna på varandra. Om det inte finns någon forskare inom pedagogik så varför inte ta in någon annan specialist och låta honom uttala sig om skolan. 

Veckan har gått och jag hade bestämt mig för att skriva om hur det är att vara 52 år och få dubbelsidig öroninflammation, hur jag var rädd att rösten inte skulle komma tillbaka när jag hade fått förmånen att få leda samtal med två av våra EU parlamentariker Anna-Maria Corazza Bildt och Olle Ludvigson samt två unga eldsjälar Rebecka Prentell (Makten är din)och Oskar Wallner (EUP Sverige bla). Jag ville skriva om hur UTOPI som genom sin förening och veckans panelsamtal lyfter vikten av det val som fått allt för litet uppmärksamhet – EU-valet.

I en intervju i Affärsvälden har våran Finansminister uttalat sig om skolan. Bland annat säger han: “Förmodligen har vi en osedvanligt dålig pedagogik, därför att vi har gjort mer av grupporienterad ”flumpedagogik” helt enkelt.” Ja, Anders Borg den som har drivit den Svenska skoldebatten är en man vid namn Jan Björklund och det har han gjort ända sen han var skolborgarråd i Stockholms Stad.

Diskussioner på sociala medier om privatiseringen av välfärden blir för mig litet komplicerade, å ena sidan har jag inte emot initiativ oavsett om de är privata eller offentliga, å andra sidan så kan samhället inte “ge bort de resurser och nyttor” utan att tillförsäkra sig full kompensation – och med full kompensation avser jag inte bara sådana som kan definieras i ekonomiska termer.

På Facebook skrev Rektor Patrik Ask följande status: Utmaning till Sveriges lärare: “Hitta något som alla dina elever kan bättre än du. Låt en lektion handla om just det. Se efter vad som händer.”

För över 10 år sedan virvlade det upp en religionsdebatt i svenska medier av sällan skådat slag. Dåvarande ärkebiskopen KG Hammar skrev en debattartikel som frammanade oanad skrivarklåda hos hög som låg, troende som agnostiker, skolad som oskolad. Jesus debatten blev inte bara begynnelsen på nättidningarnas era utan lättade på mångas skrivlusta. Svd har hitintills aldrig fått så många insända artiklar som vid responsen på Hammars artikeln.

Samtalet skulle handla om film, ungt görande och drivkraft. Istället fick jag en berättelse om flykt, utsatthet och ett ensamt kommandes flyktingsbarns kärlek till sin far trotts övergreppen.  Jag har en vän som jag delar med er. Detta är en liten del utav Hamodis livshistoria.

Min artikel i Svd Brännpunkt idag Konst rör upp och skapar debatt. Nu senast är det rektorn Camilla Adler som avvisat konstnären Carolina Falkholt från Bengtsgården. Genom regeringens kulturpolitiska projekt Skapande skola har Carolina Falkholts gamla högstadieskola Bengtsgården i Bengtsfors sökt och beviljats pengar för att möjliggöra elevernas rätt till kultur.

Många gånger kommer påstående att lärare och nuvarande skola inte vill att eleverna ska öva sina färdigheter. Det är värre än populärvetenskaplig historia när sådant här basuneras ut.

Vad tycker du om Obamas utspel att jazztobak (marijuana) inte är farligare än alkohol? Den frågan fick jag på Facebook här kommer ett mycket lång reflektion och om det är ett svar eller del av ett svar, det är upp till dig som läser att avgör. 

Makt som den definierats i den gamla tiden är på väg ut! Vi som enskilda ges möjlighet att välja och besluta om mer i våra egna liv. Samtidigt har vi möjlighet att delta i dialog, via sociala medier rörande sakfrågor eller rent ideologiska frågor, med andra och direkt med politiker och tjänstemän.

Grammatik och stavning har flera likheter med etikett – grammatik är som språkets kultur. Sociala strukturer som definierar vilka som är vi och dem. Därför blir kravet på språkkunskap för integration just det motsatta nämligen en sorteringsapparat istället för det kommunikationsverktyg det är och blir till mellan individer som är i samspel och dialog.

Jag jobbade i informationen på Stenafärjorna för 30-35 år sedan (f-n vad gammal jag kände mig nu…). Då kom det långtradar-chaufförer från hela Europa ja även det till Europa gränsande Mellanöstern. Det rådde total språkförbistring och jag är ingen lingvist men tror jag väldigt mycket på att kommunicera. Tillsammans sökte vi och löste i princip alla deras frågor.

Varför blundar vi för övergrepp?  Barn i skolan är utsatta för mobbing i större grad än vad vi tror. Vi har rektorer som säger att mobbing förekommer inte på vår skola! Av de som mobbas enligt undersökningar upplever ca 30 % att det är de vuxna i skolan som är mobbaren.

Jag tror på eleverna, på lärarna och på skolan. Men inte skolan så som vi minns skolan, när vi med vårt dåliga minne försöker komma ihåg den.

Tjejer skate:ar tillsammans oavsett om de är 40 plus eller nio år. Katta, Veronika och Ylva samtalar med mig om tjejskate och livet.

Lyssna i Itunes

“– När det ringer in då börjar lektionen och när det ringer ut så slutar den. Man bestämmer med lärarkollegiet att det är den regeln man tillämpar. Passar det inte så låser man dörren när det ringer in. Hade jag varit lärare hade jag gjort det, säger Jan Björklund i Svenska Dagbladet.”

Jag får många gånger frågan om vad det är jag pysslar med. Är du verkligen Advokat, kan man jobba i USA som advokat när man är svensk advokat?

Ibland kan man inte låta bli att fundera. Vad gör vi när vi ändrar på våra lagar, hur genomtänkt är det?

Var kommer juridiken in i det hela?

Somliga av er har funderat, tror jag, på vad det är jag egentligen gör.

De är bland de svåraste “tårtbitarna” i helheten.  När “maktlösheten” blir stor och känslan av att inte bli lyssnad på och respekterad – då uppstår såväl SD och tårtande individer. Som jag ser det är de varandras skuggfenomen. Men de är också resultatet av samhällsbyggandets misslyckande. 

Jo, för precis som jag skrev i min debattartikel i GP den 10 september är inte problemet i en stadsdel ett problem för enbart för de som bor där utan det angår oss alla – du, jag och alla andra i Göteborg. Det är vår stad och det är vårt gemensamma ansvar att alla känner sig trygga.

Lyssna i Itunes

Jag mötte mycket intressant folk under helgen i Malmö. Mina samtal sammanfattas i detta avsnitt.

Du kommer att få lyssna på fyra ungdomar från Helsingborg som föreläser om bla hedersmord. Du kommer att lyssna till Björn Ranelid och vinnaren utav ” Sveriges mästerkock 2013 ” Jennie Wallden.

Kim Källström är ett lysande exempel på hur vi skall vara emot varandra. Max får i Källström en vägledare ut utanför trygghetszonerna. På samma sätt bör vi förhålla oss till elever i skolan, ungdomar i samhället; ja alla våra medmänniskor.

Vi har ofta lätt att ondgöra oss över hedersrelaterat förtryck från andra kulturer men vi måste våga se vår egen begränsning i vår kultiverade trygghetszon. Det är först när vi vågar gå utanför vår trygghetszon som vi verkligen växer utifrån våra förmågor och vårt autentiska jag.

Under Skolvårens träff i Malmö samtalade Anders med många intressanta personer. Detta är en del utav den podcast som kommer upp senare under veckan. I veckans podcast samtalar Anders med Jenny från Master Chef 2013, Björn Ranelid och 4 ungdomar som föreläser om hedersmord mm, ifrån Helsingborg. 

Lyssna i Itunes

Thomas More vän med Erasmus av Rotterdam skriver boken UTOPIA 1516. Unga i Göteborg påvisar att intresset för politik är annorlunda än vad etablerade partier och ungdomsförbund tycks tro

Retorik är kul och har alltid intresserat mig. Den retorik som används för att övertyga genom tal och i debatter har sina poänger men leder dock sällan frågan eller saken framåt. Partiledardebatten mellan Reinfeldt och Löfven är ett praktexempel på sådan retorik som stutsar iväg i ett tomt rum. De som man ville skulle lyssna har för länge sedan stängt av. Gå in och lyssna och försök strunta i vad du har för politiks ståndpunkt och fundera på om hur du skulle ställa dig om motsvarande ”debatteknik” användes om det rörde en fråga i din bostadsrättsförening, vägförening eller i skolmiljö. 

Victor Ganguly och Fredrik Bergkvist sa så många fler kloka saker att det blev till ytterligare en podcast. Vad händer med görande och hur ser det ut i politiken nu och vad kan bli möjligt om ungdomar ges utrymme medverka.

Top
Webbsida av MOLLBYRÅN