2001 mötte jag för första gången Irene van Manen vid skaterampen i Kålltorp. Hennes engagemang och driv smittade av sig på hela stadsdelen. Genom min son och hans kompisars intresse för spontanidrott och främst Irene van Manens glöd för görande, engagera jag mig i och kring Kålltorpsrampen.

2002 kom idén och tanken upp på en Actionpark jag fick då den stora förmånen att bidra som bollplank åt Irene och alla de ungdomar som drev projektet. Bland annat kom en dokumentärfilm att produceras som alla kan ta del av.

Inför den dag en park var på plats ville ungdomarna, Irene och jag förmedla och överföra den öppna och inkluderande stämning som fanns vid rampen i Kålltorp. Alla oavsett stadsdel, bakgrund, kön eller åkdon skulle vara välkommen till Actionpark – alla skulle vara inkluderade.

De etablerade tävlingarna i Kålltorpsrampen slogs ihop med de tävlingar som arrangerades borta i Majorna vid de nya streetytan med betong bumps och rail-skodda bänkar som på privat initiativ hade byggts på Karl-Johan skolans skolgård. Målet var att få åkare från olika delar av Göteborg att mötas. Under 2007 och 2008 anordnades även så kallade Skate-Safari som samlade åkarna för att tillsammans ge sig ut och åka. Under höst- och påskloven ordnades aktiviteter i Bunkerberget som drog åkare från Göteborg och kringliggande kommuner.

Se gärna den film som gjordes inför invigningen av Actionpark.

När väl Actionpark var invigd uppstod oro bland ”vuxenvärlden” att parken skulle bli ett tillhåll för problem och missbruk. Ett möte tillkallades inför första sommaren i Actionpark. Irene och jag hade bjudits in till mötet och vi tog med oss några av de ungdomar som jobbat med att få Actionparken tillstånd. Det som var tänkt som ett möte bland vuxna för en lösning på problem som egentligen mest var oro och okunskap blev till ett möte för dialog med fokus på ungdomsengagemang.

 

Med fyra sommarjobbande ungdomar som ordnade skateskola i parken för ”kidsen”, tre grillar och tre sorters korvar – vanlig hotdog, vegankorv och halalkorv – och samtal började något som växer dynamiskt. Som så många gånger tidigare visade det sig att de som berörs har bättre kunskap om ”problemet” och sitter på de bästa lösningarna. Vi som vuxna måste bara våga ställa frågor och lyssna på svaren och våga ställa oss bakom en lösning som är skapad och genomförd av ungdomar som berörs.

 

Idag är Actionpark en aktivitetsplats inte bara för spontanidrott utan för musik, konst och görande. I vår har den tidigare föreningen Actionpark gått ihop för att samarbeta med KFUM Göteborg och skapat sektionen KFUM Actionsport Göteborg.

 

Det finns bara möjligheter och frågor som söker svar.

 

Webbsida av MOLLBYRÅN