SvD Brännpunkt Rektor avvisade konstnär utan grund 29/1

den 29 januari, 2014

Min artikel i Svd Brännpunkt idag Konst rör upp och skapar debatt. Nu senast är det rektorn Camilla Adler som avvisat konstnären Carolina Falkholt från Bengtsgården. Genom regeringens kulturpolitiska projekt Skapande skola har Carolina Falkholts gamla högstadieskola Bengtsgården i Bengtsfors sökt och beviljats pengar för att möjliggöra elevernas rätt till kultur.Carolina Falkholt hade under en och en halv dag jobbat med eleverna på högstadiet konceptuellt arbetat med mål att gemensamt under andra dagens sista hälft göra bokstäver till en väggmosaik. De workshops som varit under de fram till dess att det är dags att göra bokstäver till väggmosaiken har tagit avstamp utifrån Carolina Falkholts kritstrecksrandiga kavaj med texten ”Min jävla fitta” tryckt i kralligt cerise på ryggen som samtalsöppnare. Så mellan två workshops i tisdags kommer rektorn och kräver att Carolina Falkholt tar av sig sin kavaj. När Carolina Falkholt vill skicka sms alternativt ringa blir hon stoppad av rektorn och hon förbjuds av rektor att fortsätta den verksamhet hon kontrakterats av skolan att genomföra.

Jag samtalade med rektorn, under tiden som Carolina Falkholt var förvisad av rektorn till ett stängt rum i någon slags time-out, men Camilla Adler ville inte ge mig grunden till varför Carolina Falkholt inte kunde vara klädd som hon varit klädd dagen innan och under förmiddagens work-shops. Rektorn hänvisade allmänt till reglerna i skollagen och då jag påpekade att jag kunnat finna något i skollagen som ger henne rätt att vidta så drastiska beslut avslutar hon samtalet med att hon inte hade tid att prata. Nu efter viss betänketid har hon kommit fram till följande enligt Kulturnytt i P4 ”att texten på kavajen kan väcka oro och det inte är i enlighet med skolans förebyggande arbete kring trygghet och studiero”.

Men i just skollagen står det inget om när rektor kan avvisa personer från skolan, det regleras på andra sätt. Skolan är inte en allmän plats och rektorn får därför avvisa personer som inte hör till skolan eller som stör på något sätt. Frågan är ofta uppe när det gäller exempelvis oinbjudna politiska partier/föreningar som genom sin närvaro stör ordningen. Skolan ska ta fram trivselregler/ordningsregler tillsammans med eleverna men några sådana regler gällande klädsel finns inte på skolan.

I detta fallet är konstnären som avvisas en av skolan anlitad och genom Kulturrådets satsning finansierad, det vill säga ingen obehörig. Rektorn har ansvar för ordningen på skolan och för att eleverna har trygghet och studiero men så vitt veterligen är det bara rektorn som blivit störd av Carolina Falkholts klädsel. Rektor har som enda argument tagit upp att texten ”kan väcka oro” så veterligen har inga elever blivit störda av detta utan bara rektorn. Det är såväl tveksamt och definitivt har det inte stöd i skollagen att rektorn kan avvisa en anlitad person på grund av hennes klädsel. Och för att citera skolverkets jurister ”Det kanske finns andra smartare sätt att hantera situationen, som att diskutera det inträffade med eleverna och etiska dilemman mm”.

Det spelar ingen roll om man målar över den vägg som Carolina Falkholt och eleverna skulle göra en konceptuell väggmosaiken över temat förtryck. Den väggen, målad eller ej, kommer alltid stå just för det förtryck som det ej utförda verket avsåg att belysa. Verkligheten överträffar alltid konsten – tyvärr.

Webbsida av MOLLBYRÅN