Misshandeln av en Somalisk flicka virvlade upp känslor som kom att engagera 100-tals ungdomar i arbetet för ”allas lika värde och gemenskap”.  Budskapet har sprits till över 50 000 festivalbesökare sen starten.

picknickfestivalen

Under 2004 hade intoleranta krafter börjat verka i och kring skaterampen i Kålltorp. Det fanns grupper av ”strulungdomar” som attraherades av dessa krafter. Skolk, skadegörelse och utanförskap gjorde att denna grupp påverkades. Hösten 2005 utmynnade det i att en somalisk flicka att misshandlas på Kålltorpsskolan för att hon bar hijab. De som reagerade mest och tydligast var ungdomar på samma skola som den misshandlade flickan.

Jämlikhetsgruppen och elevrådet på skolan engagerade sig och arrangerade ett fackeltåg för ”allas lika värde och gemenskap”. Irene van Manen, jag

och några andra vuxna engagerade oss för att stöttade projektet som ungdomarna drev. När sen föreningen ”Vi på filten” bildades fick jag det stora förtroendet att fortsätta vara mentor åt ungdomarna i föreningen och har så förblivit fram till i 2013.

Inför bildandet av förening ”Vi på filten” hölls 5 möten där alla viktiga demokrati- och jämlikhetsfrågor samt ledarskap, organisation och beslutsprocesser behandlades. Under dessa möten kom hela 1900-talets olika frigörelsekamper att arbetas igenom under tio timmars samtal. Det som dessa ungdomar genomförde är bland de bättre och mest dynamiskt visions, idé och strategi arbete som jag har tagit del av såväl inom föreningsliv, näringsliv och politik och där jag kunnat bidra med min erfarenhet som facilitator/samtalsledare.

Picknickfestivalen är ett lysande exempel på vad ungdomar kan åstadkomma om vi vuxna vågar säga ja och inte nej. När vi känner att vi skulle vilja säga nej så måste vi istället ställa frågor – ”Hur tänker ni nu?” – ”Hur skall ni finansiera detta?” – ”Vem tar ansvaret om det inte går?” osv. Det som var en reaktion på en misshandel av en ung somalisk flicka är idag en rörelse med 3 festivalplatser, över 10 000 besökare och 100 tals engagerade ungdomar.

 

2009 tilldelades ”Vi på filten” Teskedsorden och har tidigare även belönats av Göteborgs stad.  Alla de ungdomar som deltagit på olika sätt i arbetet kring Picknickfestivalen är för evigt är djupt förankrade i ett innanförskap.

Jag, Nadim och Emma tog reda på om folk var picknick i Centralpark i New York. Se film

.

Webbsida av MOLLBYRÅN