Var är tilliten till skolan?

den 25 mars, 2014

Kära politiker, Ni gör exakt det som ni själva säger att våra ungdomar inte ska göra. Ni talar nedlåtande om alla som inte tycker som er, har ert perspektiv eller er världsbild. Om det inte finns någon svensk forskare i pedagogik som håller med er så är det ok att hänvisa till att hela världen gör annorlunda. Hur tror ni att vi ska nå framgång om vi inte vågar se och lyssna på varandra. Om det inte finns någon forskare inom pedagogik så varför inte ta in någon annan specialist och låta honom uttala sig om skolan. Detta är vad jag anser är fel med den Svenska skolan och det som genomsyrar skolpolitiken. Nämligen våra politikers oförmåga att lyfta det som är bra. Ronnaskolans rektor lyfter detta på ett förtjänstfullt sätt i sin debattartikel. Rektor Patrik Ask lyfter på Facebook frågor, funderingar och reflektioner som även ni politiker borde fundera kring. Lerums kommun river strukturer (gamla skolbyggnader) i insikten att den nya världen kräver nya strukturer. Eller Nossebro som gick från att vara blad de sämsta till att vara bland de bästa. Det finns massor med exempel. Mathivation, Initize mfl är goda initiativ som borde lyssnas på. De kanske skulle kunna lära ministrar vad mattematik egentligen är …

Det är inte en flumskola vi har i Sverige. Varje dag görs mirakel i våra skolor inte på grund av den skolpolitik vi har utan trots den politik vi har. Vi måste ha tillit till våra lärare, skolledare men främst måste vi ha tillit till våra elever. Tror ni att vi skulle kunna få vinnande lag i fotboll eller ishockey om ingen i idrottsföreningens styrelse, kanslipersonal, tränare, publik osv hade tillit till laget och spelarna?

När skolledare lyckas beror det på att de är extremt duktiga ledare och lärare samt att de har mod. Mod att hålla kommunpolitiker, företagsledning och styrelser på avstånd från verksamheten. Mod att ha tillit till sin, pedagogernas och elevernas förmåga. Samt en energi och kreativitet att verkligen finna lösningar – ekonomiska, organisatoriska och planeringsmässigt.

När vi har tillit kommer vi odla det vi alla så innerligt eftersträvar oavsett om vi är politiker, tjänstemän, företrädare för näringslivet eller invånare i Sverige – kreativitet.

Tänk vad som kunnat ske i och med skolan om vi haft en minister och övriga skolpolitiker som vågat ha tilltro till skolan, till forskare, skolledare, pedagoger och inte minst eleverna.

Webbsida av MOLLBYRÅN