Jag skrev för några månader om just hur språket är en markör, en etikettsmarkör, som på ett tydligt sätt skapar ett vi och ett dom. Den akademiska världen är mästare på att skilja ut “dom där” som inte har rätt språklig bildning. Samtidigt är det i dialog språket uppstår oavsett om det rör sig om ett barns språkutveckling, en svensk ingenjör och en kinesisk dito, en student och den äldre professorn. Utan dialog kan inte språket byggas eller utvecklas.

Kära politiker, Ni gör exakt det som ni själva säger att våra ungdomar inte ska göra. Ni talar nedlåtande om alla som inte tycker som er, har ert perspektiv eller er världsbild. Om det inte finns någon svensk forskare i pedagogik som håller med er så är det ok att hänvisa till att hela världen gör annorlunda. Hur tror ni att vi ska nå framgång om vi inte vågar se och lyssna på varandra. Om det inte finns någon forskare inom pedagogik så varför inte ta in någon annan specialist och låta honom uttala sig om skolan. 

Veckan har gått och jag hade bestämt mig för att skriva om hur det är att vara 52 år och få dubbelsidig öroninflammation, hur jag var rädd att rösten inte skulle komma tillbaka när jag hade fått förmånen att få leda samtal med två av våra EU parlamentariker Anna-Maria Corazza Bildt och Olle Ludvigson samt två unga eldsjälar Rebecka Prentell (Makten är din)och Oskar Wallner (EUP Sverige bla). Jag ville skriva om hur UTOPI som genom sin förening och veckans panelsamtal lyfter vikten av det val som fått allt för litet uppmärksamhet – EU-valet.

I en intervju i Affärsvälden har våran Finansminister uttalat sig om skolan. Bland annat säger han: “Förmodligen har vi en osedvanligt dålig pedagogik, därför att vi har gjort mer av grupporienterad ”flumpedagogik” helt enkelt.” Ja, Anders Borg den som har drivit den Svenska skoldebatten är en man vid namn Jan Björklund och det har han gjort ända sen han var skolborgarråd i Stockholms Stad.

Grammatik och stavning har flera likheter med etikett – grammatik är som språkets kultur. Sociala strukturer som definierar vilka som är vi och dem. Därför blir kravet på språkkunskap för integration just det motsatta nämligen en sorteringsapparat istället för det kommunikationsverktyg det är och blir till mellan individer som är i samspel och dialog.

Webbsida av MOLLBYRÅN