Podcast avsnitt 14 – Samtal med Anders J Bergkvist

den 21 januari, 2014

Jag besvarar frågor som andra har velat ställa till mig. Vissa, som exvis Troed Troedssons fråga ”Det finns många filosofiska – och juridiska frågor men de blir gärna lite fluffiga i kanten. Vi är överens om att en 13-åring inte kan ingå bindande avtal eller göra något annat som har rättslig verkan. Hur kommer det sig att vi betraktar dem som kapabla att komma överens med skolan om mål och att dessutom få ett betyg som de sedan inte kan “ångra” när de väl blir myndiga?Alltså – varför får de inte köpa en dator på avbetalning men ingå avtal om egentligen hela sin framtida karriär? ” kommer jag att återkomma till under flera inlägg och podcast eftersom den kan angripas från så många olika håll. Jag hoppas att tankar väcks och reflektioner uppstår. Jag sitter inte inne med varken det absoluta svaret eller ens någon sanning men jag reflekterar kring frågorna och blir förhoppningsvis litet klokare.

Lyssna i Itunes

 

 

Webbsida av MOLLBYRÅN