Det är vår mina vänner och förkylningen är borta så även läkemedelsförgiftningen som slog ut mig i slutet av arbetsveckan. Men istället för att vandra i Delsjön satte jag mig i bilen och åkte ut till Svarte Mosse och Friskväderstorget. Det har varit skjutningar i vår stad men jag vägrar köpa rädslan

Ibland kan man inte låta bli att fundera. Vad gör vi när vi ändrar på våra lagar, hur genomtänkt är det?

Var kommer juridiken in i det hela?

Somliga av er har funderat, tror jag, på vad det är jag egentligen gör.

Jag hör fler och fler unga och medelålders görare säga – “Jag funderar eller jag ska flytta till Malmö. Den staden har fattat vad det handlar om.” Allt fler upplever Malmö som en stad som vågar lyfta det som vi andra ser som hot och utmaningar och de väljer att se det som framgångsfaktorer och möjligheter. När vi i Göteborg får höra att det talas mer än 140 språk per dag i vår stad så är det en utmaning.

Idag skriver Prof. Ove Sernhede en debattartikel i GP. Bland annat lyfter han “Alla de tiotusentals göteborgare i stadens periferi, som är rika på andra språk, kunskaper och alternativa perspektiv, såväl som globala kontakter, tas inte tillvara i den nuvarande stadsutvecklingen”. Visste du till exempel att det talas ca 140 språk dagligen i Göteborg. Vilken tillgång till världen vi har – men när skall vi våga se det?

Vi skulle spara miljarder kronor åt samhället, företag och enskilda om vi, likt England, Holland och stora delar USA, krävde att alla civilrättsligatvister innan de prövades i domstol först måste söka nå en lösning mellan parterna via medling.

Webbsida av MOLLBYRÅN